top of page

GDPR - persondataloven

GDPR

 

Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Zoma Terapi sikrer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Zoma Terapi, Søbadvej 6

CVR: 37133833

2. Beskrivelse af behandlingen

Levering af ydelser

Levering af vores produkter og tjenester:

 • Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på journalføring således, at konsultationerne får et sammenhængende forløb, som du har købt, tilmeldt dig og/eller tegnet abonnement på.

 • Levering af nyhedsbreve: Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve.

 • Videre indregistrering af behandlinger til Sygesikringen DK og diverse sundhedsforsikringer.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger f.eks.:

 • Navn

 • Adresse

 • E-mail

 • Telefonnummer

Følsomme oplysninger

 • I visse tilfælde kan personnummer være påkrævet

 • Oplysninger omkring helbred og sundhedsstatus

 • Opbevaring af CPR nummer med henblik på indregistrering til Sygesikringen DK og diverse sundhedsforsikringer

 

 • Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

 • Direkte fra dig

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Udtrykkeligt samtykke.

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

 • Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

3. Pligtmæssig information

Følgende oplysninger er obligatoriske:
Navn, telefonnummer/mobilnummer, email og evt. betalingsinformation

4. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

 • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring. Det kan du gøre ved at skrive til zoma-cmb@hotmail.com

 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

 • Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

        Med venlig hilsen

        Carina Marie 

bottom of page